Om oss

Leksands Ridklubb är en ideell verksamhet som med hjälp av sina medlemmar drivits sedan 1969. Klubben äger själv anläggningen och hästarna. I dag har föreningen ca 300 medlemmar.

Klubbens värderingar

Vi i Leksands Ridklubb visar respekt för varandra, oberoende av ålder och nivå. För oss är alla lika mycket värda. Vi agerar med professionell känsla för samspelet mellan människa med häst och dom vi möter inom ridsportens alla områden.
Vi står för kunskap, känsla och kvalitet. I LRK arbetar vi tillsammans för utveckling, gemenskap och glädje. 

Klubben har en framarbetad värdegrund som varje medlem har ansvar för.

Leksands ridklubb är en ideell förening och har tillsammans (personal, styrelse och ett antal medlemmar) arbetat fram en värdegrund. Värdegrunden handlar om relationer, förhållningssätt och ansvar. I LRK arbetar vi tillsammans för klubbens utveckling, för glädje och för en god gemenskap. 

I Leksands ridklubb är alla medlemmar och besökare välkomna. Vi har en öppen föreningsverksamhet där medlemmarna påverkar verksamheten. Vi värnar goda attityder och värderingar i förhållande till både människor och djur. Vi arbetar för att föreningen och medlemmarna ska utvecklas i en glädjefylld gemenskap. Vi värnar om mångfald och i vår förening har alla lika värde.

Som medlem i Leksands ridklubb engagerar jag mig för föreningens och medlemmarnas bästa genom att jag:
Uppträder trevligt och sportsligt, både på vår anläggning, på andra anläggningar och tävlingsplatser.
Jag ser och hälsar på mina medmänniskor och använder ett vårdat språk mot både människor och djur.
Jag stöttar andra i med och motgångar, även dem som kommer från andra klubbar.
När jag utövar ridsport eller befinner mig på klubbens anläggning så röker jag inte, jag dricker inte alkohol eller brukar narkotika.
Tar en aktiv del i ansvaret för skötseln av anläggningen och verksamheten.
Jag bidrar efter bästa förmåga vid aktiviteter som vi anordnar och vårdar vår anläggning på bästa sätt.
Jag är själv ansvarig för att jag följer vår värdegrund och jag säger ifrån om den inte följs.

Genom att leva efter värdegrunden utvecklas jag både som person och ryttare och jag bidrar till vår trivsel och gemenskap. Jag är en förebild för andra och en god representant för klubben.

Gemenskap och glädje skapar vi tillsammans! 

Läs hela "Att vara medlem"