Styrelse och personal

Personal

Ridskolechef Emma Danielsson rc@leksandsrk.org    

Ridlärare  Anita Hedin 

Ridlärare   Sofia Bodin Hanssen   

Instruktör och hästskötare Marie Johansson

Ridledare Annika Hugg

Hästskötare Esra Hijazi

Vaktmästare  Niclas Rosén    

Valberedningen föreslår styrelseledamöter och dessa väljs på klubbens årsmöte. Styrelsen möts cirka en gång per månad och arbetar däremellan med många initiativ och projekt. Styrelsearbetet är ideellt.

Styrelsen

Ordförande (säkerhetsansvar) Vendela Bergkvist   vendela.bergkvist@gmail.com         

Ledamot (sekr, v ordf, personalansvar) Lotta Ostwald  lotta@tension.se    

Ledamot (kassör)  

Ledamot (marknad & sponsor, kontaktperson till privatstallet & tävlingsgruppen) Ulrika Hermansson uh@telia.com

Ledamot (utbildningsansvar, kontakt cafeteria) Sandra Lindeström  sandra.lindestrom@hotmail.com    

Ledamot (miljöansvar) Jenny Berggren  jenny.berggren@ejendals.com      

Suppleant (kontakt anläggningsgruppen)  Kathrin Ejeros kathrin.ejeros@gmail.com 

Suppleant (kontakt US) Fatima Palmcrantz  fatimapalmcrantz@gmail.com        

Suppleant (kommunikationsansvar) Erica Johansson   ericajohansson@hotmail.se   

Valberedningen

Linda Alfredsson, linda_ehrling@hotmail.com

Katarina Palm

Ungdomssektionen

Ordförande och repr LRKsstyrelse Irma Hermansson irma.hermansson@hotmail.se

Cafeterigruppen

Maja Hermansson maja.hermansson@gmail.com      

Tävlingsgruppen

Monica Englund englund75@hotmail.com

Fatima Palmcrantz fatimapalmcrantz@gmail.com

Magdalena Blomkvist

Petra Esteén

Anläggningsgruppen

Niclas Rosén vaktmästare

Anders Blomkvist 02350013@telia.com

Johan Tidigs tidigs@gmail.com

Revisorer

Ordförande Ann-Marie Brus annmarie.brus@leksandsbrod.se

Ledamot Marie Johansson Grop

Fastighetsbolagets styrelse

Ledamot Kathrin Ejeros kathrin.ejeros@gmail.com
Fotograf
Erica Johansson https://www.instagram.com/infinityphoto_dalecarlia/