Ridskolelektioner

Vår ambition är att våra elever ska lära sig att rida på trevliga hästar som passar för uppgiften som ridskolehäst, vi har även att eleverna ska undervisas av utbildade ridinstruktörer. Vi eftersträvar en atmosfär som ska tilltala både barn, ungdomar och vuxna elever. Vi försöker hela tiden att utveckla vår verksamhet och som medlem i Svenska Ridsportförbundet följer vi deras utbildningsplan

 • Vårterminen v. 2 - v. 24 2023
 • Höstterminen v. 33 - v. 51
 • Privatlektioner
 • Prova På: Testa att i en grupp eller prova att rida vid speciella tillfällen
 • Ridlekis 4 - 7 år: Ridlekis har vi i steg 1 - 3
 • Nivå 1 - Nivå 5
  Se hela planen här i korthet

Säkerhet och trivsel
För att hålla en trygg, trivsam och säker miljö för de hästar och människor som befinner sig i stallet så finns vissa grundläggande regler.

 • Uppträd lugnt i stallet för att skapa en bra miljö för våra hästar.
 • ALLA SKA använda hjälm och gärna väst vid all hantering av hästarna.
 • Häng tillbaka all utrustning du lånat på sin plats när du är klar. Lämna stallgången fri från saker; använd krokar och hängare.
 • Bind upp hästarna vid all hantering.
 • Öppna alla dörrar ordentligt innan du passerar med en häst så att du inte kommer i kläm och hästen inte fastnar med sin utrustning.
 • Rökning är inte tillåten på eller i närheten av anläggningen.
 • Av säkerhetsskäl får inte barnvagnar tas med in i stallarna.
 • Hund måste vara kopplade på anläggningen
 • Stäng av ljudet på mobiltelefonen, prata tyst och gå lugnt på läktarna.

Om du vistas i andra stall: Tvätta eller byt kläder och utrustning när du rör dig mellan stall för att undvika överföring av smittor