Viktiga Dokument

Här hittar du klubbens årsredovisningar, revisorsberättelser och verksamhetsberättelser och årsmötes protokoll för de senaste åren.

Årsmöten

2023: Årsstämma Protokoll LRK 20230312 Extrastämmans Protokoll, Extra Årsmöte, Årsredovisning 2022 LRK förening

2023: Verksamhetsberättelse, Dagordning, Valberedningens förslag

2022: Årsmöte 2022

2021: Årsmöte 2021

2020: Årsmöte 2020

Promemoria från styrelsen

Våren 2023

Klubbens befattningar, förtroendevalda och grupper och hur vi organiserar oss.

Läs mer här

Ungdomssektionen

Årsmöte 2023

Stadgar

Här kan du läsa LRKs stadgar

Viktiga dokument

Att vara medlem i LRK.

Policy för hästtransporter LRK

Vår utrymningsplan

Säkerhet. Här finns samlat säkra tips och goda råd.