Värdegrund

Säkerhet och trivsel

För att hålla en trygg, trivsam och säker miljö för de hästar och människor som befinner sig i stallet så finns vissa grundläggande regler.

 • Uppträd lugnt i stallet för att skapa en bra miljö för våra hästar.
 • Häng tillbaka all utrustning du lånat på sin plats när du är klar. Lämna stallgången fri från saker; använd krokar och hängare.
 • Bind upp hästarna vid all hantering.
 • ALLA SKA använda hjälm och gärna väst vid all hantering av hästarna.
 • Öppna alla dörrar ordentligt innan du passerar med en häst så att du inte kommer i kläm och hästen inte fastnar med sin utrustning.
 • Rökning är inte tillåten på eller i närheten av anläggningen.
 • Av säkerhetsskäl får inte barnvagnar tas med in i stallarna.
 • Hund måste vara kopplade på anläggningen
 • Stäng av ljudet på mobiltelefonen, prata tyst och gå lugnt på läktarna.
  Om du vistas i andra stall: Tvätta eller byt kläder och utrustning när du rör dig mellan stall för att undvika överföring av smittor

VÄRDEGRUND

I Leksands ridklubb är alla medlemmar och besökare välkomna. Vi har en öppen föreningsverksamhet där medlemmarna påverkar verksamheten. Vi värnar goda attityder och värderingar i förhållande till både människor och djur. Vi arbetar för att föreningen och medlemmarna ska utvecklas i en glädjefylld gemenskap. Vi värnar om mångfald och i vår förening har alla lika värde.

 Som medlem i Leksands ridklubb engagerar jag mig för föreningens och medlemmarnas bästa genom att jag:

 - uppträder trevligt och sportsligt, både på vår anläggning, på andra anläggningar och tävlingsplatser. Jag ser och hälsar på mina medmänniskor och använder ett vårdat språk och mot både människor och djur. Jag stöttar andra i med- och motgångar, även dem som kommer från andra klubbar. När jag utövar ridsport eller befinner mig på klubbens anläggning använder jag inte alkohol, narkotika eller tobak.

 - tar en aktiv del i ansvaret för skötseln av anläggningen och verksamheten. Jag bidrar efter bästa förmåga vid aktiviteter som vi anordnar och vårdar vår anläggning på bästa sätt.

 Jag är själv ansvarig för att jag följer vår värdegrund och jag säger ifrån om den inte följs. Genom att leva efter värdegrunden utvecklas jag både som person och ryttare och jag bidrar till vår trivsel och gemenskap. Jag är en förebild för andra och en god representant för klubben.

Gemenskap och glädje skapar vi tillsammans!