Styrelse och personal

Personal

Ridskolechef Helene Nilsson rc@leksandsrk.org    

Ridlärare  Emma Danielsson

Ridlärare   Sofia Bodin Hanssen   

Fastighets-/stall- /hästskötare Snickar Emelie Eriksson

Ridledare Annika Hugg

Ridledare Emelie Kvarnback


Valberedningen föreslår styrelseledamöter och dessa väljs på klubbens årsmöte. Styrelsen möts cirka en gång per månad och arbetar däremellan med många initiativ och projekt. Styrelsearbetet är ideellt.

Styrelsen

Ordförande (säkerhetsansvar) Vendela Bergkvist   vendela.bergkvist@gmail.com         

Ledamot (sekr, v ordf, personalansvar) Lotta Ostwald  lotta@tension.se    

Ledamot (kassör)  

Ledamot (marknad & sponsor, kontaktperson till privatstallet ) Ulrika Hermansson uh@telia.com

Ledamot (utbildningsansvar, kontakt cafeteria) Sandra Lindeström  sandra.lindestrom@hotmail.com    

Ledamot (miljöansvar) Jenny Berggren  jenny.berggren@ejendals.com      

Suppleant (kontakt anläggningsgruppen)  Kathrin Ejeros kathrin.ejeros@gmail.com 

Suppleant (kontakt US)       

Suppleant (kommunikationsansvar) Erica Johansson   ericajohansson@hotmail.se   

Valberedningen

Anna Fändriks

Ungdomssektionen

Ordförande och repr LRKsstyrelse Irma Hermansson irma.hermansson@hotmail.se

Cafeterigruppen

Jenny Berggren  jenny.berggren@ejendals.com 
Maja Hermansson maja.hermansson@gmail.com  

Tävlingsgruppen Hoppning

Linda Alfredsson (kontaktperson- styrelsen) linda_ehrling@hotmail.com

Monica Englund englund75@hotmail.com

Magdalena Blomkvist

Petra Esteén

Tävlingsgrupp Dressyr

Helene Nilsson rc@leksandsrk.org

Maria Bond

Annelie Tidigs

Ulrika Hermansson

Anläggningsgruppen

Maria Thulemark

Anders Blomkvist 02350013@telia.com

Johan Tidigs tidigs@gmail.com

Revisorer

Ordförande Ann-Marie Brus annmarie.brus@leksandsbrod.se

Ledamot Marie Johansson Grop

Fastighetsbolagets styrelse

Ledamot Kathrin Ejeros kathrin.ejeros@gmail.com
Fotograf / Kommunikation sociala medier
Erica Johansson https://www.instagram.com/infinityphoto_dalecarlia/