Klubbtävlingar/ Aktiviteter

Klubben anordnar mellan 4-5 klubbtävlingar per termin på alla kunskapsnivåer. Klubbtävlingarnas syfte är att fungera som träning och utbildning för såväl hästar som ryttare samt att vara ett stimulerande och roligt inslag i verksamheten. Klubbtävlingar skall så långt som möjligt efterlikna ”riktiga” tävlingar med tävlingsregler och upplägg.
Nytt för 2023 är vårt kvalsystem för att få rida vissa klasser.
Läs mer om Kvalsystemet här.

2023 års klubbtävlingar och aktiviteter:

  • 28 oktober KLUBBHOPPNING samt Pay & jump.
  • 30 cm, 50 cm, 70 cm, Pay & jump 80 - 110 cm . Anmälan per mail: info@leksandsrk.org
  • 3 november KLUBBDRESSYR samt Pay & ride
    LD:3, LC:1, LB:1, Pay & ride valfritt program. Anmälan per mail: info@leksandsrk.org

10/9 Klubbhoppning / pay & jump
Klass 1: 20-30 cm blåbärsklass (man får ha ledare).
Klass 2: 50 cm Clear round
Klass 3: 70 cm Clear round
Klass 4: Pay & Jump 80-120 cm (kombination från 1 meter)
Samling för samtliga ekipage kl 08:00
Gemensamt banbygge för alla i klass 1 och 2 kl 08:30
Första start 09:30
Alla startande i klass 3 och 4 bygger bort banan
Kostnad ridskolehäst 150kr, egen häst 120kr
Betalas på plats via Swish
Sista anmälningsdag: 6 september

6/8 Start Up - Familje & Prova på dag

Våren 2024